มิเตอร์น้ำเหมาะสำหรับระบบเก็บค่าน้ำและระบบจ่ายน้ำ

มิเตอร์น้ำของไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การสึกหรอของมิเตอร์น้ำได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยชิ้นส่วนที่ไม่สึกหรอทำให้มั่นใจได้ว่ามีอายุการใช้งานยาวนานกว่ายี่สิบปี ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของหน่วยนี้คือการลดความวุ่นวายของท่อเก่าในบ้านที่มีอายุมากกว่า ชิ้นส่วนและบริการสามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถใช้กับท่อมาตรฐานทั่วไปซึ่งมักพบในอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างอื่น ๆ ที่มีอายุมากกว่า ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยลงเพราะสามารถติดตั้งได้ง่ายในสถานที่ของมิเตอร์น้ำที่มีอายุมากกว่า ด้วยชิ้นส่วนที่ไม่สึกหรอทำให้มั่นใจได้ว่ามีอายุการใช้งานยาวนานกว่ายี่สิบปี

ข้อดีอีกอย่างของประเภทนี้คือการลดความวุ่นวายของท่อเก่าในบ้านเก่า ชิ้นส่วนและบริการสามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถใช้กับท่อมาตรฐานทั่วไปซึ่งมักพบในอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างอื่น ๆ ที่มีอายุมากกว่า ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยลงเพราะสามารถติดตั้งได้ง่ายในสถานที่ของมิเตอร์น้ำที่มีอายุมากกว่า ด้วยชิ้นส่วนที่ไม่สึกหรอทำให้มั่นใจได้ว่ามีอายุการใช้งานยาวนานกว่ายี่สิบปี

ข้อดีอีกอย่างของประเภทนี้คือการลดความวุ่นวายของท่อเก่าในบ้านเก่า ชิ้นส่วนและบริการสามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถใช้กับท่อมาตรฐานทั่วไปซึ่งมักพบในอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างอื่น ๆ ที่มีอายุมากกว่า ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยลงเพราะสามารถติดตั้งได้ง่ายในสถานที่ของมิเตอร์น้ำที่มีอายุมากกว่า หนึ่งในข้อเสียที่ผู้บริโภคสามารถอ้างอิงเกี่ยวกับมิเตอร์น้ำคือความถูกต้อง ผู้บริโภคหลายรายอาจไม่ทราบ แต่อุปกรณ์รุ่นเก่าที่ใช้วัดปริมาณการใช้ทรัพยากรนี้มักไม่สามารถอ่านการใช้งานที่มีการไหลต่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.thaimeters.co.th

#มิเตอร์น้ำ

ประโยชน์ที่สำคัญของมิเตอร์น้ำ

โรงงานผลิตของเราในเมืองชลบุรีได้ผลิตมิเตอร์น้ำ ELSTER (ดั้งเดิมเป็น Kent) ปริมาณกว่า 2,000,000 เครื่อง ตั้งแต่เริ่มการผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2538 เรามีการสร้างพร้อมกับทดสอบเครื่องมือที่เป็นเลิศคล้องจองกับมาตฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยและ ISO 9001: 2008 ยิ่งไปกว่านี้เรายังสร้างและทดสอบมิเตอร์น้ำขนาดใหญ่ของ ELSTER ด้วย

พร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเรา TMC อาจจะให้การส่งเสริมฝ่ายเทคนิครวมถึงการสั่งการดูแลระหว่างการตั้งวัสดุและการฝึกอบรมโดยเจาะจงฝ่ายสำหรับผู้ประกอบการค้า

ยิ่งไปกว่านี้ TMC ยังเตรียมการประชุมให้กับเจ้าพนักงานขององค์กรด้านน้ำในหัวข้อต่างๆ อาทิ การตรวจวัดด้วย Electromagnetic flowmeters, Ultrasonic flowmeters, Chlorination equipment, เครื่องหาท่อรั่วไหล ซึ่งทั้งมวลนี้เรามีเป้าประสงค์เพื่อที่จะให้บริการพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดต่อลูกค้าของเราในอุตสาหกรรมมิเตอร์น้ำ

ยกตัวอย่างคุณสมบัติมิเตอร์น้ำแต่ละชนิด

H4000 คือมิเตอร์น้ำแบบใบพัด Woltmann ที่ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาณน้ำในงานการ ค้าหรืออุตสาหกรรม ระบบเก็บค่าน้ำกับระบบจ่ายน้ำมีสัดส่วนตั้งแต่ 40 มม. จวบจวน 300 มม . รองรับอัตราการหลั่งไหลระหว่าง 0.35 ลบ.ม./ชม. ถึง 2000 ลบ.ม./ชั่วโมง

H5000 มิเตอร์น้ำใบพัด Woltmann รุ่นใหม่จาก Elster ด้วยคุณลักษณะที่สำคัญหลายชนิด H5000 นั้นประกอบด้วยศักยภาพสูงสุดในการวัดจำนวนน้ำ เหมาะสำหรับระบบเก็บ ค่าน้ำพร้อมกับระบบจ่ายน้ำ มีให้เลือกสรร 7 ขนาด อัตราการไหลหลั่งระหว่าง 40  ลิตร/ชม. จวบจวน 200 ลบ.ม./ชั่วโมง H5000 มีเครื่องบันทึกกับหน้าปัดอิเล็กทรอนิกส์ระดับสูงซึ่งรวมไปถึงระบบสื่อสารมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถทำหน้าที่เข้าร่วมกับระบบ AMR/AMI และวัสดุอุปกรณ์บันทึกข่าวได้

V100 (PSM) มิเตอร์น้ำนิยมใช้กว่า 50 ล้านเครื่องทั่วโลกกว่า 100 เมือง ขนาดตั้งแต่ 15 มิลลิเมตร ถึง 40 มิลลิเมตร

> ติดตั้งได้ทั่วทุกทิศ แนวตั้ง แนวเอียง แนวราบ

> วัดน้ำได้แม้ว่าเหตุหรี่น้ำ (อัตราไหลต่ำ)

> อุปกรณ์ทองเหลือง แข็งแรง